Kamis, 19 Maret 2009

Pengertian Musyrik, Syirik, Munafik, Kafir, Murtad, Namima

MUSYRIK
Pengertian Musyrik
Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Perbuatan itu disebut musyrik.
Firman Allah ; “Ingatlah Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya:’Hai anakku!janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar’ “ [Qs Luqman:13]

Dengan demikian org musyrik disamping menyembah Allah mengabdikan kepada Allah, juga mengabdikan dirinya kepada yang selain Allah.JAdi org musyrik itu ialah mereka yg mempersekutukan Allah baik dalam bentuk I’tikad (kepercayaan), ucapan mahupun dalam bentuk amal perbuatan. Mereka (org musyrik) menjadikan mahkluk yang diciptakan Allah ini baik yang berupa benda mahupun manusia sebagai Tuhan dan menjadikan sebagai An dad, Alihah, Thoughut dan Arbab…..

i. Alihah ialah suatu kepercayaan terhadap benda dan binatang yang menurut keyakinannya dapat memberikan manfaat serta dapat menolak bahaya. Misalnya kita memakai cincin merah delima, dan kita yakin bahawa dengan memakainya dapat menghindarkan bahaya. Adapun kepercayaan memelihara burung Terkukur dapat memberikan kemajuan dalam bidang perniagaannya. Dan itulah dinamakan Alihah, yakni menyekutukan Allah dengan binatang dan benda (Kepada Makhluk).

ii. Andad, sesuatu perkara yang dicintai dan dihormati melebihi daripada cintanya kepada Allah, sehingga dapat memalingkan seseorang dari melaksanakan ketaatan terhadap Allah dan RasulNya. Misalnya saja seorang yang senang mencintai kepada benda, keluarga, rumah dan sebagainya, dimana cintanya melebihi cintai terhadap Allah dan RasulNya, sehingga mereka melalaikan dalam melaksanakan kewajiban agama, kerana terlalu cintanya terhadap benda tersebut (makhluk tersebut).

iii. Thoghut ialah orang yang ditakuti dan ditaati seperti takut kepada Allah, bahkan melebihi rasa takut dan taatnya kepada Allah, walaupun keinginan dan perintahnya itu harus berbuat derhaka kepadaNya.

iv. Arbab, ialah para pemuka agama (ulama,ustad) yang suka memberikan fatwa, nasihat yang menyalahi ketentuan (perintah dan Larangan) Allah dan RasulNya, kemudian ditaati oleh para pengikutnya tanpa diteliti dulu seperti mentaati terhadap Allah dan RasulNya. Para pemuka agama itu telah menjadikan dirinya dan dijadikan para pengikutnya Arbab (Tuhan selain Allah).

Bentuk musyrik ini menyesatkan terhadap perilaku manusia. Dan dengan memiliki aqidah seperti itu dapat menghilangkan Keimanan.

Syirik

Pengertian Syirik

Syirik adalah perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selai Allah dan ini adalah dosa besar. Dan berikut ini contoh - contoh Syirik:
a.Menyembah sesuatu selain Allah
Menyembah sesuatu selain Allah adalah termasuk syrik yang paling berat dan tinggi. Mereka ini menyembah benda-benda, patung, batu, kayu, kubur bahkan manusia dan lain-lainnya. Mereka percaya bahawa benda-benda (makhluk) tersebut adalah tuhan-tuhan yang dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Termasuk dalam tahap syrik seperti ini adalah mengadakan pemujaan seseorang tokoh pepimpin.

b.Mempersekutukan Allah.
Artinya mempercayai bahawa makhluk selain Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti yang ada pada Allah.
Dalam kategori mempersekutukan Allah ini adalah faham Trinti menurut kepercayaan Kristian, begitu faham Trimurti menurut kepercayaan agama Hindu, yang mempercayai bahawa Tuhan itu ada tiga, iaitu Brahman (tuhan menciptakan alam seisinya),Wisnu(Tuhan yang memelihara Alam) dan Syiwa (Tuhan yang menghancurkan alam).

c.Mempertuhankan Manusia.
Mempertuhankan manusia atau menjadikan manusia sebagai tuhannya adalah termasuk syrik atau mempersekutukan Allah. Termasuk didalam mengtuhankan manusia itu adalah pemuka-pemuka agama,ulama, pendita, para auliya’,para solehin dan sebagainya.
Dalam ajaran ilmu Tauhid terlalu mengagungkan, mendewakan seseorang itu dinamakan Ghuluwwun. Ertinya keterlaluan dalam mengagungkan dan meninggikan darjat makhluk sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan sepatutnya menempati kedudukan itu kecuali Allah.

Bahaya Syrik
Firman Allah:
“Maka apakah orang kafir (musyrik) menyangka bahawa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir(musyrik)” [Qs Al Kahfi:102]

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syrik, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain dari syrik itu bagi siapa yang dikehendakiNya. BArangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya” [Qs At Taubah:113]

Sabda Rasulullah:
“Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kamu sekalian ialah syrik yang paling kecil. Ketika Nabi SAW ditanya:’Apa syrik kecil itu?’,Nabi SAW bersabda:”Ri’yak”
Imam Muslim meriwayatkan, yang datangnya dari Nabi SAW baginda bersabda:”Barangsiapa yang menjumpai Allah (meninggal dunia) dalam keadaan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu apapun, dimasuk syurga dan barangsiapa menjumpai Allah keadaan mempersekutukanNya dengan sesuatu, dia masuk neraka”

MUNAFIK
Pengertian Munafik
Munafik adalah orang yang termasuk golongan orang yang tidak mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah, sehingga jalan hidupnya yang ditempuhi tidaklah mengandungi nilai-nilai ibadah dan segala amal yang dikerjakan tidak mencari keredhaan Allah.
Orang munafik adalah orang yang bermuka dua, mengaku beriman padahal hatinya ingkar. Perbuatan orang munafik disebut Nifaq. Mereka ini hanya pada mulutnya saja, kemudian dalam perbuatannya sehari-hari tampak baik, tapi hanya tipu belaka saja.
Artinya segala amal perbuatan yang dikerjakan itu bukan ditegakkan di atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah, akan tetapi hanya didasarkan pada perasaan dan hawa nafsunya semata-mata untuk mencari muka, penampilan, mengambil hati dalam masyarakat dan pandangan orang belaka. Segala perbuatan baiknya itu hanya dijadikan tempat berlindung untuk menutupi segala keburukan I’tikad dan niatnya.

Tanda-tanda munafik.
a. Ingin menipu daya Allah.
Firman Allah: “Dan diantara manusia ada yang mengatakan,’aku beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian,’padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman.Mereka itu hendak menipu Allah berserta orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri,sedang mereka tidak sedar” [Qs Al Baqarah: 8-9]

b. Lebih suka memilih orang kafir sebagai pepimpinnya.
Firman Allah maksudnya:
“…..(iaitu) orang yang mengambil orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan disisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah” [Qs An Nisa’ :139]

c. Tidak ingin diajak berhukum dengan hukum Allah dan RasulNya.
Firman Allah:
“Apabila dikatakan kepada mereka (org munafik):”Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,” niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia ) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu” [Qs An Nisa:61]

d. Malas menegakkan solat, tapi kalau solat suka menunjuk-nunjuk (riyak)
Firman Allah: “Dan bila mereka berdiri untuk melaksanakan solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riyak dihadapan manusia. Dan tidaklah mereka itu menyebut asma Allah, kecuali sedikit sekali [Qs An Nisa:142]

e. Berdusta apanbila berkata, menyalahi janji dan khinat (pecah amanah)
“Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 macam, apabila berkata suka berdusta,apabila berjanji selalu menyalahi dan apabila diberi kepercayaan (amanah) suka khinat”
[Hr muslim dan bukhari]

Pengaruh munafik bagi kehidupan bermasyarakat.
Dalam sejarah telah banyak membuktikan bahawa umat Islam zaman dulu sering diperdaya oleh orang munafik dan hal itu akan berterus sampai zaman sekarang bahkan zaman yang akan datang dari generasi ke generasi. Oleh kerana itu kita umat Islam dimana saja berada hendaknya berhati-hati terhadap orang munafik yang berhasrat mematahkan semangat juang kita umat Islam, memporak-perandakan kekuatan Islam, memadamkan cahaya Allah ditengah-tengah orang Islam dan selalu kerosakan dan kekacauan dimana-mana.

“Mereka (orang munafik) hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan) mereka. Dan Allah telah menyempurkan cahayaNya, meskipun orang kafir membenci.” [Qs Asy-Shaf;8]

KAFIR
Pengertian Kafir
Kafir bermakna orang yang ingkar,yang tidak beriman (tidak percaya) atau tidak beragama Islam. Dengan kata lain orang kafir adalah orang yang tidak mahu memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum Allah atau hukum Islam disampaikan melalui para Rasul (Muhammad SAW) atau para penyampai dakwah/risalah. Perbuatan yang semacam ini disebut dengan kufur.

Kufur pula bermaksud menutupi dan menyamarkan sesuatu perkara. Sedangkan menurut istilah ialah menolak terhadap sesuatu perkara yang telah diperjelaskan adanya perkara yang tersebut dalam Al Quran. Penolakan tersebut baik langsung terhadap kitabnya ataupun menolak terhadap rasul sebagai pembawanya.

‘Sesungguhnya orang kafir kepada Allah dan RasulNya, dan bermaksud memperbezakan antara Allah dan RasulNya seraya (sambil) mengatakan:’Kami beriman kepada yang sebahagian (dari Rasul itu / ayat Al Quran) dan kami kafir (ingkar) terhadap sebahagian yang lain. Serta bermaksud (dengan perkataanya itu) mengambil jalan lain diantara yang demikian itu (iman dan kafir). Merekalah orang kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk mereka itu seksaan yang menghinakan” [Qs An Nisa, 150-151]

Pembahagian Kafir.
i. Kafir yang sama sekali tidak percaya akan adanya Allah, baik dari segi zahir dan batin seperti Raja Namrud dan Firaun.

ii. Kafir jumud (ertinya membantah). Orang kafir jumud ini pada hatinya (pemikirannya) mengakui akan adanya Allah TAPI tidak mengakui dengan lisannya, seperti Iblis dan sebagainya.

iii. Kafir ‘Inad .Orang kafir ‘Inad ini, adalah mereka pada hati (pemikiran) dan lisannya (sebutannya) mengakui terhadap kebenaran Allah, TAPI tidak mahu mengamalkannya , mengikuti atau mengerjakannya seperti Abu Talib.

iv. Kafir Nifaq yaitu orang yang munafik. Yang mengakui diluarnya,pada lisannya saja terhadap adanya Allah dan Hukum Allah, bahkan suka mengerjakannya Perintah Allah, TAPI hatinya (pemikirannya) atau batinnya TIDAK mempercayainya.

Tanda Orang Kafir.
a.Suka pecah belahkan antara perintah dan larangan Allah dengan RasulNya.
b.Kafir (ingkar) perintah dan larangan Allah dan RasulNya.
c.Iman kepada sebahagian perintah dan larangan Allah (dari Ayat Al Quran),tapi menolak sebahagian daripadanya.
d.Suka berperang dijalan Syaitan (Thoghut).
e.Mengatakan Nabi Isa AL Masihi adalah anak Tuhan.
f.Agama menjadi bahan senda gurau atau permainan .
g.Lebih suka kehidupan duniawi sehingga aktiviti yang dikerjakan hanya mengikut hawa nafsu mereka, tanpa menghiraukan hukum Allah yang telah diturunkan.
h.Mengingkari adanya hari Akhirat, hari pembalasan dan syurga dan neraka.
i.Menghalangi manusia ke jalan Allah.

Hubungan Orang Kafir.
Berhubungan Muslim dengan Orang kafir adalah tidak dilarang, dicegah bahkan dibolehkan oleh Islam, KECUALI adanya perhubungan (bertujuan) yang memusuhi Allah dan RasulNya (Hukum Allah), termasuk merosakkan aqidah Islam.

MURTAD
Perertian Murtad,
Ialah orang Islam yang keluar dari Islam yakni mengingkari semua ajaran Islam, baik dari segi Keyakinan, ucapan dan/atau perbuatannya Semua amalan orang murtad akan dimusnahkan dan tidak nilai pada hari akhirat nanti. Apabila ia tidak segera kembali kepada Islam serta bertaubat bersungguh-sungguh.

NAMIMAH

Pengertian An-Namimah (menebar fitnah)

Namimah adalah menukilkan perkataan dua orang yang bertujuan untuk berbuat kerusakan, menimbulkan permusuhan dan kebencian kepada sesama mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Dan janganlah kamu mentaati setiap penyumpah yang hina, yang banyak mencela dan kian kemari menebar fitnah". (QS. al-Qalam: 10-11)
Contoh dari Namimah ini: ketika si A berkata kepada si B tentang si C; bahwa si C itu orangnya tamak, rakus, lalu si B tanpa tabayyun (klarifikasi) menyampaikan kepada si C perkataan si A dengan tujuan agar si C marah dan benci kepada si A, sehingga dengan demikian si B dapat dikatakan sebagai orang yang berbuat Fitnah (Namimah) yaitu sebagai penyebar fitnah.


http://dareliman.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=1

45 komentar:

 1. trims atas informasinya,, thnx.. : )

  BalasHapus
 2. Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
  JazakAllaah atas informasinya Akhi Sangat bermanfaat.
  semoga Allaah membalas smua amal baikmu :)

  BalasHapus
 3. thx

  (ilmanmuttaqin.student.ipb.ac.id)

  BalasHapus
 4. adakah perbezaan antara murtad dan kufur ?

  BalasHapus
 5. Assalamualaikum, jazakAllah khairon katsiron atas infonya.
  @Lengang: kalau murtad tadi dijelaskan diatas, itu orang yang keluar dari agama Islam, sedangkan kufur itu tidak mempercayai perintah, larangan dan hal yang berhubungan dengan Islam.
  Wallahu a'lam.
  Wassalam

  BalasHapus
 6. Assalamaualiakum ahwan, mohpon ijn copas untuk bahan renungan dan pembelajaran bagi saudara kita yg lain, jazzakalloh khoiron jazza'

  BalasHapus
 7. assalamualaikum ya akhi smoga atas upayanya akan terhitung amal dan perbuatan khiron katsiron

  BalasHapus
 8. Alhamdulillah.. dan terima kasih atas usaha admin dalam perkongsian ilmuNya. Semoga Allah SWT memberkati usaha2 yang baik dari kita.. amin.

  BalasHapus
 9. Apakah orang yg percaya pengobatan dgn gaib, misalnya diambil batu ginjal tanpa dioperasi secara fisik dapat dikatakan musyrik...?

  BalasHapus
 10. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 11. Pada saat itu saya dan papa saya pergi melayat ke rumah duka. Wktu itu kawan papa sy meninggal, kebetulan anaknya kawan sekelas saya.(Nonmuslim) papa saya juga nonmuslim. Sesampai disana semua orang mengantri untuk memegang sebuah dupa untuk sembahyang gtu. Tetapi seolah olah hanya di pegang sekitar 3 detik lalu di tancapkan. Nah lalu saya mengikutinya krna dsuruh papa saya. Saya pada saat itu tidak mempercayai atau sama skli tidak meyakini nya. Hanya skedar menghormati teman saya yg ditinggal pergi papanya. Apakah itu trmasuk syirik? Pada saat itu sy baru bbrapa bln mnganut islam. Jd tidak tahu juga.

  BalasHapus
 12. terima kasih akhi atas informasinya. alhamdulillah bermanfaat :)

  BalasHapus
 13. Bersyukur hambamu ini tidak pernah syirik Ya Allah. Astagfirullah

  BalasHapus
 14. Sangat membantu sekali. Sukron

  BalasHapus
 15. Sangat membantu sekali. Sukron

  BalasHapus
 16. Terimaksih jadi banyak tahu tentang hukum islam...!!

  BalasHapus
 17. Terimaksih jadi banyak tahu tentang hukum islam...!!

  BalasHapus
 18. πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

  BalasHapus
 19. Asssalamu'alaikum,
  Jika seseorang itu mengerjakan solat 5 waktu dan dia melakukan perkara2 seperti dijelaskan seperti berikut:
  Didalam waktu dia mengerjakan solat itu jelas dia pintar membaca surah al fatihah dengan sebutan yng fasih dan bertajwid dan lain2 bacaan serta mengikuti perkara2 yang dilarang dan perintahkan didalam solat tetapi dari awal hingga ke akhir solatnya, fikirannya melayang kesana sini mengingat dunia semata-mata, seperti dia berfikir akan kerja2 yng dibuatnya dan kesusahan yng belum selesai dan sebagainya sehinggalah selesai memberi salam kiri dan kanan menandakan solatnya sudah selesai.
  Pertanyaan saya adalah:
  Apa kah hukum solat yang di kerjakannya?
  Apa kah yng dipanggil orang seperti ini?
  Mohon diperjelaskan.
  Terima kasih.

  BalasHapus
 20. Dan apa kah dengan solat kita seperti atas kita bolih menuju ke syurga?

  BalasHapus
 21. Dan apa kah dengan solat kita seperti atas kita bolih menuju ke syurga?

  BalasHapus
 22. Mau nanya: bagaimana hukumnya. Ziarah kubur ke makam para ulama/syeikh dan percaya jika berdoa di sana berharap doa akan cepat terkabul? Dan air yang sudah d bacakan doa (yasin dll) di anggap sebagai air berkah.mohon penjelasannya.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Itu termasuk syirik sih setahu aku. Org yg sudah meninggalkan tidak bs melakukan apa apa lagi. Knp gak minta langsung sm Allah aj? Availaible 24 jam dan bisa dimana aja

   Hapus
 23. Mau nanya: bagaimana hukumnya. Ziarah kubur ke makam para ulama/syeikh dan percaya jika berdoa di sana berharap doa akan cepat terkabul? Dan air yang sudah d bacakan doa (yasin dll) di anggap sebagai air berkah.mohon penjelasannya.

  BalasHapus
 24. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 25. Mohon utk pengertian kafir...di cek lagi..?jangan sampai bikin bingung..?
  Trus penjelasan surah al baqaroh 62....bisa...lewat dengan pengertian yg anda sampaikan.
  Maaf ini pendapat dari org bodoh. Yg saya tahu kafir adalah orang yg tidak percaya Tuhan.
  Tulisan andaπŸ‘πŸ‘πŸ‘

  BalasHapus
 26. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 27. Jazakallah khairan katsira :)

  BalasHapus
 28. Ijin copas buat muslim lainnya. Syuqron

  BalasHapus
 29. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 30. Hindu, Weda : Tuhan hanya satu tidak ada yang kedua (Eko Narayana Na Dwityo Asti Kascit), hanya satu Tuhan tidak ada dua Tuhan (Ekam Eva Adwityam Brahman), hanya satu Tuhan orang bijaksana menyebut dengan banyak nama (Ekam Zat Wiprah Bahuda Wadanti). Trimurti-Tiga Dewa, harap dibedakan antara Tuhan dan Dewa / Malaikat, Trimurti = Tuhan ada Tiga = Pernyataan Salah = Musyrik/Syirik.

  BalasHapus